SHAMAMEH.ORG

خبرهای روز

معدوم کردن 1700 تن سیب زمینی  در شیراز                نویسنده : جعفر  ناظم رعایا

هیچ شکی نیصت  که وزارت کشاورزی  در اینخصوص  قصور کرده است  زیرا :

 

1-این موضوع سابقه دارد که از مواد فساد پذیر مرافبت نمیکنند تاخراب  میشوند  وسپس آنهارامعدوم مینمایند!

2- اینکه بمنظور کنترل بازار  انهارا معدوم میکنند  یک روبه ماتریالیستی آمریکاییست و با تعالیم اسلام مغایرت دارد..

3- گران شدنهارا بعلت کمبود تولید توجبه میکنند  ولی اجازه نمیدهند در فراوانیها مردم از ارزان شدن هم شیرن کام شوند.

4- اینقبیل تولیدات  هم نعمت  خدا هستند  ونباید ضایع شوند – پس اگر  فرضا  دولتمردان ههم  در اینفبیل موارد  برای  توزیع رایگان یاا رزان  مشکلاتی دارندد  میتوانستند با استفتاء از رهبری کسب تکلیف میکردند .

6- بنظر  میرسد که اگر درتمام  1700 تن فقط یک دانه  سیب سالم بود  همان یک دانه را  نیز بمورد مصرف انسانی  میرسانیدند.

6- اینهمه از خشگسالی سخن میگویند  آیا حساب کرده اند د ر این خشکسالی                    چه مقدار آب صرف تولید  سبیبها شده است؟

خبرهی روز را اینجا بخوانید

 

بیان نظر در مورد مسایل مربوط به رویت هلال ماه 26/ 3/  نویسنده  جعفر  ناظم رعایا94

باتوجه به اینکه قرآن کریم اینهمه تاکید بر اهمیت  علم دارد ونیز ثابت شده است که محاسبات علمی نجومی قابل اعتماد میباشند  ضروری بنظر نمیرسد که اختلاف نظرهای مربوط به  رویت ماه ادامه داده شود واین همه نیروی انسانی وابزار و وسایل  مختلفب(که آنها هم از فرآوردهای علم هستند)هدر داده شوند ؟چرا  جاییکه فراآوردههای علمی را برای رویت  بکار میبریم خود علم را قبول نمیکنیم؟

تمام حقوق این سایت متعلق به آقای ناظم الرعایا می باشد.
طراحی و اجرا توسط شرکت فرابرد شبکه