SHAMAMEH.ORG

روزه دار مهمان خداست

-روزه دار مهمان خداست                                                                                                                                                                                                                                                                                                       هرکه ماه رمضان نزد خدا مهمان است           راستین نخبه گنج گهر انسان است
یارب این عز و شرف برهمه ارزانی دار        آنچه ماراست کران, ازکرمت ارزان است
ریزه خوارن بساط توبود کون ومکان            لیکن این مائده نادره امکان است!
هرکسی لایق اینگونه فراخوانی نیست            لایق آنست که در پیروی از قرآن است
گوهر پاک پذیرای تجلی باشد                      نه گل وخاک که ناخالصی هر کان است
باز تابد زدل آینه انوار صیام                       نز شکمها که پر از اطعمه حیوان است
آنکه درپاسخ پیمان الست اری گفت               رمضان نیک نماید که سر پیمان است
روزه داریست بهین صیقل زنگار وجود         هم زداینده هر شائبه از ایمان است
نردبامی که به معراج بر د انسان ر           ا  هله ای مرد خدا ! روزه گرفتن آن است
طبق آیات فراوان که به قرآن دیدم               خرد از ارزش ماه رمضان حیران است
ناظم این مدح وثنا بس - که پیمبر فر مود:    هرکه بابروزه بود نزد خدا مهمان است

تمام حقوق این سایت متعلق به آقای ناظم الرعایا می باشد.
طراحی و اجرا توسط شرکت فرابرد شبکه