SHAMAMEH.ORG

جامعیت قرآن کریم
جامعیت قرآن کریم 1--در طول 14 قرن گذشته که تمدن جهانی پیوسته رو به تکامل بوده و با وجودی که هدایت‌های قرآن کریم به درستی تفسیر و کاربردی نشده است مع ا لوصف قرآن در تأثیرگذاری هدایتی خود بر مدنیت و عوامل آن رسانایی کامل داشته است و یقیناً در آینده نیز این خصوصیت اعجاز گونه استمرار خواهد داشت . 2 -قرآن کریم معمولاً رهنمودهای مربوط به سر فصل‌های علوم و فنون و صنایع و سیاست‌گذاری‌های مدنی سعادت آفرین رابطور مستوفا ارائه می‌نماید و دنبال کردن و بهره‌گیری از آن‌ها را به پیروان خود که اگر قدر خودرا بدانند خلفای خداوند می‌باشند واگذار می‌فرماید- پس اگر توجه و عمل نکردند زیان کوتاهی گردن بار خود آنان خواهد شد - برای نمونه یکی ازسر فصلهای رهنمودهای قرآن که در 14 قرن پیش جزو تکالیف واجب و در ردیف پرستش خداوند قرار داده شده است اصل شورایی کردن تمام امور است( حتی در مورد تفسیر) و امرهم شورا بینهم- کدام مشکل و مهمی است که در شورا حل و فصل و کاربردی نشود ؟. 3 -تبیانا لکل شیء -- وکلمه الله هی العلیا - یهدی للتی اقوم - و آیات و جملات و اشارات وهدایات کاربردی بسیار دیگر از این قبیل را اگر کسی عظمت و جامعیت آن‌ها را نپذیرد از هم‌اکنون خط بطلان برقرآان کشیده است و دیگر لازم نیست برای آینده قرآن و رویارویی آن با تمدن در حال گسترش هراسناک باشد! 4 -بی شک قرآن یک کتاب فوق علمی است و هر چند دارای حجمی کم است(77400 کلمه)اما کلام خداوند است و مشابه کلام بشر نیست و می‌تواند هر چه لازم باشد کلام بیافریند و در تمام عصرها و ودهرها رهنمود بدهند اما به شرط اینکه از زبان خود قر آن معانی واژه‌ها و جملات و آیات گرفته و به تفسیر و دریافت رهنمود از آن پرداخته شود نه باشیوه جاری که هیچ گاه وافی به مقصود نخواهد شد. تأکید می‌نماید که راهنمایی‌های لازم برای ایجاد یک شیوه تفسیری متناسب با عظمت قرآن کریم در خود قرآن است - چون خود پرداز است روشنگر مفاهیم خود هم میباشد

 

تمام حقوق این سایت متعلق به آقای ناظم الرعایا می باشد.
طراحی و اجرا توسط شرکت فرابرد شبکه