SHAMAMEH.ORG

گلها

۲۱ مرداد ۱۳۸۷
درود بر خوانندگان سایت مردمی سده لنجان

از همه ی کسانی که به ایران مهر می ورزند و ایران را دوست دارند می خواهم مطلب  لینک زیر را بخوانند.انهایی که از ایران بدشان می اید به هیچ وجه نخوانند چون حالشان به گونه اساسی گرفته می شود.

http://aryaman.blogsky.com/1387/05/20/post-94
ا سلام به همگان- مقاله مورد نظر جوری زیرکانه ترجمه وخلاصه گیری شداست که احساسات ضد اسلامی بوجود آورد وآن بخش از ان که با آغاز;
افزایش تعداد دختران دانشجو بر پسران ووضع کنونی کشور آغاز میشو د عمدا متروک گذاشته شده است. به نظر بنده هرگاه ما مو ضوعیرا مطالعه میکنیم باید پیش از اینکه خودرا غرق در مقاله و نویسنده آن بنماییم مقاله و نویسنده آنرا در اختیار خود بگیریم وبه اثبات برسانیم که ما هم هستیم.
برای نمونه : ماگذشته ای افتخار امیز در پشت سر داریم و زمان حال را در پیرامون وآینده را در پیش رو - پس اکنون اصل قضیه "ما" هستیم که بهتر است بدانیم کیستیم ، چکارة ایم ،وچه میخواهیم ؟ اینکه کسانی گذشته
هارا بهشت مینمایانند و کسانی امروز را و کسانی آینده را - خود ما چه
میدانیم ، چه می فهمیم وچه میخواهیم ؟ چرا باید خودرا در این میان گم کنیم
و هیچ انگاریم؟
در گذشته کشو ر ما کورش وداریوش بوده اند ودارا هم بوده است که سر شکستگی ببار آورد 0 شاه عباس بوده و سلطان حسین هم بو ده است !
ووووووو بعضیها افتخار آفریده اند و بعضیها سر شکستگی - ما اگر به
افتخارات بنازیم سر شکستکیها را چه کسی با ید تحمل کند و چرا؟
هم اکنون هم دوست و دشمن و مثبت و منفی و حقیقت و واقعیت را ازهم
تمیز نمیدهیم !
برای خود سازی بمنظور رو برو شدن با آینده هم که بر نامه ای نداریم -
یعنی خودرا ندانسته وابسته به دیگران کرده ایم تا یکی بگو ید به عقب برگرد
یکی بگوید چشمانت را به بند وبه پیرامون منگر و دیگری بگوید از دید من به آینده نگاه کن !!!
حضر ت علی فر موده است : ما فات مفی و ما سیاتیک فاین
قم فاغتنم الفرصت بین العدمین
و سعدی آنرا خلاصتا و به شعر چنین تر جمه کرده است
سعدیا دی رفت و فردا هم چنین در دست نیست
از میان آن و این فر صت شمار امروز را

     

تمام حقوق این سایت متعلق به آقای ناظم الرعایا می باشد.
طراحی و اجرا توسط شرکت فرابرد شبکه