SHAMAMEH.ORG

از نوع جمایتهای دانم کارانه ازتولیدات داخلی

از انواع حمایتهای ندانم کارانه !

نویسنده : جعفر ناظم رعایا

اشتباهی که دولتمردان برای قانع کردن کشاورزان درمورد قیمت گزاری کندم تولید داخل ندانسته عمل میکنند این است که توجه ندارند که برای خرید کالاهای اساسی دلار با قیمت 4200 تومان محاسبه میشود که در این صورت هر کیلو گندم میشود 1218 تومان که در این صورت ظاهرا راست است که از خرید داخلی ارزانتر است اما ! قیمت دلاریکه بطور رسمی عمل میگردد در حدود 12 هزار تومان است که با این حساب قیمت گندم داخلی _هرتن 290 دلار میشود 3654 تومان و اگر در اینخصوص ایراد داشته باشند انصاف این است که ازتو لید کنندگان داخلی هم هرتن 290 دلار بخرند تا معلوم شود میفروشند یا نمیفروشند ---- ایا همینگونه باید از تولیدات داخلی حمایت کرد؟

تمام حقوق این سایت متعلق به آقای ناظم الرعایا می باشد.
طراحی و اجرا توسط شرکت فرابرد شبکه