SHAMAMEH.ORG

بمناسبت زلزله ویرانگر بم

بمناسبت حادثه ویرانگر زلزله بم   ..(.نخستین روز حادثه)

 

زدیده خون رودرود روان کنم پای بم ............   .مگر نماید خموش آتش غمهای  بم                                                                                                                                                                                                                                                                                   لرز زمین درفکند لرزه بر اندام ها.............      زین همه اندوه و درد وای من و وای بم

 

زلزله از هم گسست ز شهر بم تار و پود......... خشم طبییت شکست قامت رعنا ی بم                                                                                 فصل زمستان ز خون گشت زمین لاله گون.......گشت زغم واژگون لاله حمرای بم

 

دست قضا بر کشید تیغ ستم از زمین.............. زخم فراوان نشاند بر رخ زیبای بم

 

روبه شبگرد خست گردن طاووس مست .........راه نفس را به بست یکسره بر نای بم

 

های بم زخم دارد باش زغم برد بار............... تا نپذیرد شکست قد دل  آرای بم

 

مرغک بشکسته  بال این همه غمگین منال..... خیز وبه پرواز آی باز فرازای بم                                                                                                                                                                                         کشورایران بود پشت تو را تکیه گاه............ مردم ما جمله اند همدم آوای بم

 

لرزش اکنون رود رامش فرا رسد............. ..باز بهار آورد گرمی فردای بم

 

باز خرامان شود  سرو خرامان  تو ........... باز رطب آورد نخل بلندای بم

 

میرهی از درد و رنج پاک کن از رخ شکنج....... بازبر آید ترنج بر بر و بالای بم                                                                                      همتی ای دوستان بیش زحد توان ........ ......گوهر اشکی فشان پیش قدم‌های بم

 

قدرت پروردگار یاری مردان کار...............باز کند آشکار دور شکوفای بم

 

 

تمام حقوق این سایت متعلق به آقای ناظم الرعایا می باشد.
طراحی و اجرا توسط شرکت فرابرد شبکه