SHAMAMEH.ORG

نقدی بر رویه اغلب حوزویها

نقدی بر رویه بعضی از حوزویها

نویسنده : جعفر ناظم رعایا

برای این حقیر بسیار دردناک است که می بینم اغلب حوزویان برای تایید نظرات خود به بسیاری مآخذ صریحا استدلال میکنند جز به قرآن کریم! ممکن است بفرمایند : به شریعت که استناد میکنیم مبنای آن همان قرآن است - که اگر چنین باشد باید به مستندات دیگر هم به وضوح اشاره نفرمایند . برای نمونه برای تشویق مردم مسلمان به شرکت در تقویت وحفظ نظام شورایی کدام رهنمودی میتواند موثر تر از تجزیه وتحلیل و تفسیر دانشمندانه و مومنانه آیه 38 از سوره 42 شوری باشد که خداوند آنرا اجابت امر خود وهمردیف اقامه نماز وادای زکات وانفاق وواجبات ومستحبات دیگر قرار داده است ؟

تمام حقوق این سایت متعلق به آقای ناظم الرعایا می باشد.
طراحی و اجرا توسط شرکت فرابرد شبکه