SHAMAMEH.ORG

بیان نظرات

تقابل خامی با پختگی -نگارش-جعفر ناظم رعایا دربرابر تزجمه یک مقاله خارجی
ترامپ ,باوجودیکه هنوز قدرت را در اختیار نگرفته آما وانمودکرده است که یک ماکت مشخص یا بعبارتی تجسم گویا از مجموعه حکومتی تمامیت خواه وتجاوز گر آمریکامیباشد که پنجدوره آنها با دوره انقلاب ایران همزمانی ستیزه گرانه داشته است .این مسلم است که علیرغم اینکه آمریکا با بکار گیری بخش عمده توانها ی سیاسی/نظامی خود تاکنون توانسته است آسیبهای فراوانی به ایران برساند اما نتیجه کلی تاکنون کسترش جهانی نفوذ و اعتبار ایران درمقابل کاهش مواضع مشابه حکومت آمریکا بوده است. چون اکنون نمیتوان مطمئن بود که چند در صد خود نماییهای ترامپ جنبه تبلغاتی انتخاباتی ویا عقیدتی داشته است باید منتظر بود تا عملامعلوم شود نتیجه برخورد ذهنیاتی خام ترامپ, با آمادگیهایی مجرب ایران چه پیامد هایی خواهد داشت وآیا کاارایی ترامپ از جمع روسای ادوار پیشین بیشتر است ؟

پیش بینیهای مربوط به پایان دنیا ---نویسنده:جعفر تاظم رعایا

دراینخصوص پیش بینیهای زیادی شده وتبلیغات ضد اسلامی/ایرانی بسیاری صورت گرفته وبراساس محاسباتی که به دانشمند معروف "نیوتن" نسبت میدهند که او محاسباتی درمورد رمزها واعداد و ارقامی که در کتاب دانیال نبی وجود دارد انجام داده وفیلمی هم بر اساس نظرات او وکسانی دیگر در مورد پایان دنیا براثر جنگهای اسلام وایران علیه مسیحیت و صهیونیزم ساخته اند -میباید تا کنون ان پیش بینیها واقع شده ودنیا بپایان رسیده ومسیح ظهمور کرده باشد آما زمانها یی گذشته و هیچ اتفاقی نیفتاده است . خود آنها میدانند که موضوع از اصل دروغ است اما همین مطرح کردن آن که هیجان انگیز است واحساسات اسلام ستیزی را برا ی آنها زنده نگاه میدارد برای انها سودمند میباشد!

بی تفاوتی وزارت کشاورزی در تحمل خسارت تولید کنند ه و مصرف کننده

این باعث شگفتی غیر قابل هضم است که وزارت کشاورزی که جهاد سازندکی را هم در اختیار گرفت در یک بازه زمانی 38 ساله تاکنون نتوانسته است باکوتاه کردن سد غول آسای واسطه های سیری ناپذیر بین تولید کنندگان -محروم مانده از نتیجه حق خویش- ومصرف کنندگان زیر فشار روز افزون کرانخواری, رابطه ای معقول برقرار کند! چه میشد اگر در این اراضی بسیار وسیع ولم یزرع خدادادی قطعاتی را بنام "میدانکاه از تولید به مصرف " بین منابع تولید ومراکز مصرف اختصاص میدادند تا کشاورز تولیدات خودرا شخصا به انجا حمل و عرضه کند ومصرف کننده وخورده فروش از آنجا خرید کند ووزارت کشاورزی نیز بر آنها نظارت داشته باشد تا غولهای واسطه کری بر آنها هم مسلط نشوند؟همانگونه که بگونه ای مناسب در امرنفت محقق میباشد؟

مردودی پیشگوییهای مربوط به پایان جهان

نگارش :جعفر ناظم رعایا

از عزیزانی مانند پذیرفت؟ برای نمونه یکی از دانشمندان معروف نیوتن است که واضع قوانینی معروف در فیزیک هم میباشد .این شخص بعضی از نوشته‌های کتاب دانیال نبی را که دارای اشاراتی رمزگونه است با سرنوشت جهان در ارتباط پنداشته و آنها را تبدیل به ارقام ریاضی نموده ووبا وجودیک در تر توجیه و جمع و تفریق ارقا م نیز مرتکب اشتباههای فاحش شده است تاریخ پایان جهان را از آنها نتیجه گرفته است و نهایتاً ایران را عاملی از ایجاد جنگ جهانی دانسته که با غرب و اسرائیل درگیر می‌شود و با به کاربردن بمب‌هایی مخوف و آتش‌زا سبب انهدام دنیا و پایان جهان می‌شوند و فیلمی هم بر این اساس ساخته شده و تاریخی هم برای پایان جهان تعریف کرده‌اند که اکنون در حدود سه سال هم گذشته وهیچ اتفاقی نیفتاده است .همین گونه است پیش‌بینی‌های نوستار داموس پیشگوی معروف که اوهم پایان دنیا را پیش‌بینی کرده اما طبق معمول زمان آن منقضی شده و اتفاقی نیفتاده وهمچنین بسیاری دیگر که اشاره به آنها ضرورتی ندارد -و همین گونه است تاریخی که اخیراً دانشمندان کیهانی برخورد یک سنگ بزرگ آسمانی بر زمین را که باعث انهدام آن می‌شود پ؟یش بینی کردندو با وجویکه پایه علمی هم داشت اکنون از آن هم چند روز گذشته و خبری نشد ! حال به نظر شما هر کسی حق دارد هر چه را می‌خواهد بگوید و باعث دلهره و هراس مردم بشود به جز خداوندی که هستی را آفریده است ؟! و کسانی که با یقین به قاطعیت کلام خداوند -بخصوص بعضی از پیشگویی‌ها ترس آفرین مربوط به پایان جهان را مردود می‌شمارند

 

آدم-بهشت وهبوط –نویسنده  جعفر  ناظم رعایا

نظرات کاربران جعفر ناظم رعایا ۱۲ فروردین ۱۳۹۶ شنبه 0 0

آدم یک موجود تکامل یافته ازمیان انسانهایی بوده است که ازگل همین زمین آفریده شده وروی همین زمین زیسته اند ولیاقت آنرا یافته است که بمقام برگزیدگی ونبوت نایل گردد (ان الله اصطفی آدم..). معنی اسکن انت وزوجک الجنه امر به بر قراری روابط زنا شویی دور از انظار ودرپوشش و خلوت بنمظور حفظ طهارت خانواده ونسل وجلو گیری از بی عفتی وهرزگی و لختی گرایی است که باعث استیلای رویه های شیطانی بر زندگی انسانی میشو د- واین اشتباه فاحش باضافه اشتباهات تفسیری بسیار دیگر در نتیجه نفوذتفاسیر غلط علمای(!) یهود از تورات واشاعه احادیث جعلی یهودیا ن در صدر اسلام دامنگیر شده است. در توضیح این مقال بنده مطالب مستوفایی تالیف و منتشر نموده ام که جای عرضه آنها در این مختصر نمیباشد .

 

 

نقدی بر نظری- نویسنده -جعفر ناظم رعایا

از جمله تهاجمات فرهنگی بسیا ر تاثیر گزار اجرای اصل ماتریالستی "تفرقه بینداز وحکومت کن " میباشد وحقا که دشمنان انقلاب بسیار خوب نقاط حساس را شناختند وتوسط عوامل داخلیشان اختلاف ایجاد کردند و بهره بردند و میبرند و ماهم غافل شده ایم ونادانسته عامل ! تاحدیکه بخش مهمی ارمردممان را عنوان ملی /مذهبی دادیم و از خود راندیم و به مخالفت با خود گرایاندیم وقبول نداریم این اصل حکمت آمیز : الانسان حریص علی مامنع را که آنان فاصله میگیرند وآتش را شعله ور تر بر می افروزند و وسین های دیگری بر هفت سین می افزایند ! وکما ن میکنیم که نهی از منکری انجام داده ایم که فردا فردوس برین را بپاداش دریافت میکنیم وچون چنین است نوروز را که مهم تر است چرا مشمو.ل نهی از منکر نشماریم و......

تمام حقوق این سایت متعلق به آقای ناظم الرعایا می باشد.
طراحی و اجرا توسط شرکت فرابرد شبکه