SHAMAMEH.ORG

عدم رعایت حق مسکن برای همگان در قوانین

عدم رعایت حق مسکن برای همگان در قوانین

نویسنده : جعفر  ناظم رهایا

این قبیل حوادث تاسف آور ناشی از نا آگاهی نمایند گان قانون گزار است که به نام اسلام وارد مجلس میشوند بی اینکه قران را که اساسنامه قوانین مدنیت اسلام است بشناسند. قوانین تخریب را بی اینکه مویی لای درزش برود تصویب میکنند وتوجه ندارند چه جقی الهی از محکومان ضایع میشود . مثلا درموضوعات مشابه مورد بحث - قرآن میفرماید : والارض وضعها للانام :خداوند برای همه موجودی که روی زمین آفریده است سهمی از زمین قرار داد ه است--زمین را برای آنان آفریده است. برای مثال: یعنی اگر نیاز مندی بدون رعایت قوانین جاری اقدام به تصرف زمینی کرد که خلاف قانون است باید برای رفع نیاز او قطعه زمینی در اختیارش قرار داد تانیاز او مرتفع شود ؟؟؟- مثالی دیگر برای توجه قانون گزاران .مجریان :بشریت قبول کرده است که تمام جاندارا ن باید مسکن و چراگاه و حفاظ ت داشته باشند -چرا بعضی ار انسانها نباید از این جق الهی بهره مند باشند ؟

تمام حقوق این سایت متعلق به آقای ناظم الرعایا می باشد.
طراحی و اجرا توسط شرکت فرابرد شبکه