SHAMAMEH.ORG

بمناسبت شهادت سردار بزرگ اسلام

بمناسبت شهاوت سردار بزرگ اسلام ,سلیمانی..

نویسنده: جعفر ناظم رعایا

چون یقین دارم که خودآن بزرگمرد تاریخ ایرا ن اسلامی آرزومند راستین احراز چنین موهبتی عظیم بود وخانواده عزیزش نیز –تسلیت ننوشتم و- به همگان یاد آوری میکنم که او یکی از مصادیق بارز این دو آیه شریف (62 و63) انفال بود -وهست- وخواهد بود که میفرماید :وان یریدواان یخدعوک فان حسبک الله هوالذی ایدک بنصره وبالمئومنین والف بین قلوبهم لو انفقت مافی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم ولکن الله الف بینهم انه عزیز حکیم:- واگر"دشمنان "خواستند با این خدعه در کار تودسیسه کنند همانا که خدا برایت کافی است -اوکسیست که با یاری خو دو با یاوری مومنان تورا تایید میفرماید ودر دلهای مومنان یک چنان الفت وهمبستگی در افکند که اگر تمام آنچه را در زمین است هزینه میکردی نمیتوانستی یک چنی همبستگی بین مسلمانان ایجاد کنی زیرا او بسیار عزیز و حکیم است.- ودیدیم ودیدند که در همین دو سه روز چه اتفاقی افتاد - وبر حسب وعده خداوند -در آینده چه خواه شد.- جای عرض تهنیت وتبریک دارد

تمام حقوق این سایت متعلق به آقای ناظم الرعایا می باشد.
طراحی و اجرا توسط شرکت فرابرد شبکه