SHAMAMEH.ORG

راه خل بسیاری از مشکلات

راه حل بسیاری از مشکلات

نویسنده :جعفر ناظم رعایا 26/3/99

-ما نیروی انسانی فراوان و بیکار زیاد داریم که اگر گفته شود ماهر نیستند میتوان برای شغل های مورد نظر آنان را آموزش داد.(یعنی ایجاد کار را شروع کرد) 2-انواع ورق های فلزی مور نیاز برای یخچال را نیز میتوانیم به مقدار کافی تولید کنیم..(تولیدات کارخانه ها را هدفمند کرد) 3-موتور کمپرو سور یخچال را هم می توانیم تولید کنیم.(همین گونه ماشین آلات دیگر را) 4- رنگ و ابزار دقیق و گاز خنک کننده نیز همین طور .(دانشگاهیان را با امور تولیدی و عمومی مربوط کرد) 5-طراحی حجم و شکل و رعایت سلیقه و قدرت طبقات اجتماعی را هم که میتوان در نظر گرفت.(روانشناسی انسانی /اقتصادی را مورد توجه قرار داد) 6-سرمایه های فراوان و سرگردان هم که در اختیار مردم و بانکها فراوان است .(کار و تولید را پشتوانه اسکناس کرد) 7- و بسیاری دیگر از مایحتاج مردم نیز همین گونه است . پس اشکال ها از کجا به و جود می آیند و فضای مملکت و زندگی مردم را بحرانی و متشنج میکنند؟ من اگر قدرت داشتم فقط شش ماه به مجلسی ها و مدیران درجه اول فرصت میدادم که امور را به وضع طبیعی لازم برگردا نند و گرنه عذر آن ها را میخواستم و طرحی نو در می انداختم (چون آزاد منشی سست عنصری و بی تفاوتی ایجاد کرده است )

تمام حقوق این سایت متعلق به آقای ناظم الرعایا می باشد.
طراحی و اجرا توسط شرکت فرابرد شبکه