SHAMAMEH.ORG

کنترل بازار ارز

بازار –ارز – دولت ومردم-
1-آیا کسی به این نکته توجه دارد که قاچاقچیان ارز مورد نیاز برای
خرید کالا از خارج را چگونه بدست می آورند؟.
2-آیا روی فروش ارز هایی که ببازار عرضه میشود کنترلی وجود دارد یااختیار مطلق بدست صرافان می افتد؟.
3- آیا بانک مرکزی در امر توزیع ارز اختیار کامل دارد واگر دارد درست است؟.
4-آیا اطمینان هست که بازار از آسیب تروریستهای پولی و مالی مصون است؟.
آیا حفظ تعادل در بازار را نمیتوان با ایجاد یک پلیس مخفی تامین کرد و مملکت را از اینگونه نوسانها ولرزه های شکننده کمر مردم جفظ کرد ؟.
5- چرا دولتمردان همه چیز را بحال خود رها کرده اند وتنها آنگاه حرکتی میکنند که کار از کارگذشته باشد؟.
کنترل بازار ارز---- نویسنده :جعفر  ناظم رعایا

جاییکه صادرات وواردات متعادل باشد وواردات دولارهای نفتی هم روبه افزایش باشد معمولا نباید نرخ دلار اینگونه مستمرا افزایش یابد مگر اینکه دستهای نا مرئی عوامل خارجی برای تشدید آسیبهای اقتصادی/پولی مبادرت به خرید عمده دلار ازبازار بنمیایند ووارد کنندکان قاچاق کالاهای خارجی نیز بخش عمده دلارهای بازار را برای خرید کالای قاچاق به خارج انتقال دهند .بنا بر این احتمال قریب به یقین , دولت باید بیش از این در کنترل بازار ارز تعلل نکند بلکه اندکی از رنجهای مستمر مردم کاسته شود.در شرایط موجود کنترل بازار ارز با ترزیق ارز بشتر توسط بانک مرکزی ببازار کار ساز نیست وباید کار کار آگاهی بمنظور شناخت و کوتاه کردن دستهای عوامل جنگ اقتصادی (ومحدود کردن آزادی عمل قاچاقچیان) ازبازار صورت کیرد واینکار نیز از توان بانک مرکزی خارج میباشدوباید کار کارشناسی نامریی پلیسی انجام شود.؟

 

تمام حقوق این سایت متعلق به آقای ناظم الرعایا می باشد.
طراحی و اجرا توسط شرکت فرابرد شبکه